Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Tisdag 2019-10-22 kl. 10:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-10-22 10:00
Plats: RÖ 5-30

1. Internationella insatser m.m.
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
- Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet

2. Information om utgiftsområde 7
Information
Budgetpropositionen 2019/20:1, utgiftsområde 7
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Utrikesdepartementet

3. Utgiftsramarna (UU2y)
Fortsatt beredning
Budgetpropositionen 2019/20:1, utgiftsområde 7
Utrikesutskottets yttrande 2019/20:UU2y
Föredragande: Britt Marie Hartvig

4. Arbetet i frågor som rör Kina
Fråga om att ge andra utskott tillfälle att yttra sig över
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
PM om yttranden avs. skrivelsen
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Utskottsresor våren 2020
Delegationsindelning

6. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet.
Ev. Beslut
Prop. 2019/20:28

7. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet.
Ev. Beslut
Prop. 2019/20:29

8. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:6, 2019/20:7 och 2019/20:8

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna handlingar

EU-handlingar
Övriga handlingar

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde

Torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 8:00.

Bilagor