Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2020/21:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4
Datum och tid: 2020-09-22 11:00
Plats: RÖ 5-37, fd. BoU

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Instruktions-PM

2. Riksrevisionens arbete med internationellt utvecklingssamarbete
Information
- Riksrevisor Helena Lindberg, Riksrevisionen

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:193 och motioner
Förslag till betänkande 2020/21:UU3
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Forskningsförmiddag
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:3

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 september kl. 09:30

Bilagor