Utrikesutskottets sammanträde Måndag 2007-01-29 kl. 14:30

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13
Datum och tid: 14:30
Plats: Sigtunahöjdens konferensgård Avresa till Sigtuna beräknas ske med buss från Mynttorget kl. 13.00. Återresan till riksdagen sker med buss omede ...

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden m.m.

3. Planeringsfrågor

4. Övrigt

Bilagor


-Vägbeskrivning
-Stomprogram för internatet
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 18 januari 2007
-PM Frågor som kan förväntas bli belysta under utrikesutskottets internat den 29-30 januari 2007
-PM Kommentar till utsänt underlag
-Utrikesutskottets verksamhetsberättelser från riksmötena 2002/03-2005/06
-Motioner inlämnade under allmänna motionstiden 2006 (partivis)
-PM Sammanställning av enkätsvar angående utrikesutskottets verksamhet under mandatperioden 2002/03-2005/06
-PM Inriktningen av utrikesutskottets verksamhet under valperioden 2006/07-2009/10 - Strategidokument
-PM Arbetsordning för utrikesutskottet
-PM Förenklad motionshantering under återstoden av mandatperioden
-PM Utrikesutskottets arbete med EU-frågor
-Arbetsdokument Uppföljning och utvärdering inom utrikesutskottets beredningsområde (RUT)
-PM Utrikesutskottets arbete med uppföljning och utvärdering (JM)
-PM Långsiktiga perspektiv på utrikesutskottets arbete med uppföljning och utvärdering