Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2005-03-01 kl. 12:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2004/05:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24
Datum och tid: 12:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor

3. Granskning av utkast till betänkande UU8 Världsbanken m.m. (JM)

4. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 17 februari 2005
-Utkast till betänkande UU8