Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2005-04-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2004/05:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor

3. Justering av utkast till betänkande UU8 Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 (JM)

4. Eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen (TH)

5. Behandling av utkast till betänkande om terrorism (MB)

6. Granskning av utkast till betänkande UU11 Humanitärt bistånd (EK)

7. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 7 april 2005
-Utkast till betänkande UU8
-Utkast till betänkande om terrorism
-Utkast till betänkande UU11
-Reserapport UU:s arbetsgrupp om den muslimska världen - en studieresa till Istanbul, Damaskus, Kairo och Alexandria