Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2005-05-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:40

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2004/05:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:40
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor

3. Justering av utkast till betänkande 2004/05:UU6 Strategisk exportkontroll 2004 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (RT)

4. Justering av utkast till betänkande 2004/05:UU9 Sverige i Förenta nationerna samt vissa frågor rörande mänskliga rättigheter, folkrätt m.m. (EK)

5. Granskning/justering av utkast till betänkande 2004/05:UU13 Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m. (MH)

6. Justering av utkast till betänkande 2004/05:UU4 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående UD och Sida i utvecklingssamarbetet (MH)

7. Föredragning om WTO:s 6:e minsterkonferens
-statssekreterare Lars-Olof Lindgren, N
-ämnessakkunnig Emma Nilsson, N

8. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 19 maj 2005
-Utkast till betänkande UU6
-Utkast till betänkande UU9
-Utkast till betänkande UU13
-Utkast till betänkande UU4