Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2005-06-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:42

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2004/05:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:42
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. kl. 11.00 Föredragning inför FN:s millennietoppmöt
-
av statssekreteraren Annika Söder, UD

2. kl. 13.30 Föredragning av utrikesminister Laila Freivalds

Bilagor


-Rådsslutsatserna om EU:s bidrag till FN-toppmötet som antogs av
biståndsministrarna den 24 maj.