Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

3. Granskning och justering av utkast till betänkande 2005/06:UU3 Norden (RT)

4. Granskning och justering av utkast till betänkande 2005/06:UU4 Ett enklare förfarande vid inspektioner enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen (MH)

5. Beredning av utkast till betänkande UU5 Sveriges politik för global utveckling (JM)

6. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 29 september 2005
-Utkast till betänkande UU3
-Utkast till betänkande UU4
-Utkast till betänkande UU5