Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om UD:s budgetarbete och bokslut
-Expeditionschef Per Thöresson,UD
-Budgetchef Maj-Britt Grufberg, UD

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

4. Granskning av utkast till betänkande UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (JM)

5. Granskning av utkast till yttrande UU1y Utrikesförvaltningen (JM)

6. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 11 oktober 2005
-Utkast till betänkande UU1
-Utkast till yttrande UU1y