Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om frågor rörande uppföljning av Asienstrategin
-departementsrådet Eva Walder-Brundin, UD
-kanslirådet Lisbeth Hellvin Stålgren, UD

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

kl. 12.00

4. Utskottet tar emot företrädare för utrikesförvaltningens fackliga organisationer samt SAK–Föreningen för utrikesförvaltningens medföljare

5. Beredning av utkast till UU2y Förändrade regler om beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. (JM)

6. Övrigt

Bilagor


-Inkommet underlag avseende dp 4
-Utkast till yttrande UU2y