Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning av Lilija Sjevtsova, Carnegie Endowment, Moskva

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

4. Fortsatt granskning av utkast till betänkande UU2 Internationellt bistånd (EK RT)

5. Övrigt

Bilagor


-Utkast till betänkande UU2