Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2005-12-13 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16
Datum och tid: 09:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om flygningar med amerikanska luftfartyg
-kabinettssekreterare Hans Dahlgren

2. Föredragning om UD:s åtgärder för att förbättra den konsulära krisberedskapen
-expeditionschefen Per Thöresson
-departementsrådet Fredrik Jörgensen

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

5. Övrigt

Bilagor