Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande UU11 Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission (UNMIL) i Liberia (JM)

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

4. Vårens planering

5. Övrigt

Bilagor


-Utkast till betänkande UU11
-Utdrag ur Sidas årsredovisning för 2004 (dp 1)
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 2 februari 2006
-Arbetspapper 2006-01-25 FN-reformprocessen och svensk FN-reformpolitik under våren 2006 (dp 3a)