Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

3. Beredning av ärendet UU9 Internationell terrorism (MB)

4. Granskning av utkast till betänkande UU15 Mänskliga rättigheter (EK )

5. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 7 februari 2006
-Diskussionsunderlag rörande internationell terrorism (dp 3)
-Motionssammanfattningar till bet UU9 Internationell terrorism (dp 3)
-Utkast till huvuddelen av betänkande UU15 (dp 4)
-PM Barrling 2000-06-14 Varför bör riksdagsledamöter syssla med utrikespolitik -en argumentskatalog