Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

3. Granskning av utkast till betänkande UU15 Mänskliga rättigheter (EK)

4. Justering av utkast till betänkande UU21 PSA-avtal med Tadzjikistan (JM)

5. Justering av utkast till betänkande UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde (RT)

6. Justering av utkast betänkande UU9 Internationell terrorism (MB)

7. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdena den 7 och 9 mars 2006
-Diskussionspromemoria om förenklad motionshantering under återstoden av mandatperioden (dp 2a)
-Utkast till betänkande UU21
-Utkast till betänkande UU8
-Utkast till betänkande UU9