Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

3. Granskning av utkast till betänkande UU18 Sveriges säkerhetspolitik (JM)

4. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 16 mars 2006
-Utkast till betänkande UU18