Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande UU18 Säkerhetspolitik (JM)

2. Justering av utkast till yttrande UU4y till KU Riksdagen i en ny tid (TH)

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

5. Övrigt

Bilagor


-Utkast till betänkande UU18
-Utkast till yttrande UU4y
-Utkast till protokoll från sammanträdena den 21 och 23 mars 2006
-PM motionsbehandling i bet UU10
-PM motionsbehandling i bet UU17