Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande 2005/06:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005 (MB, EK)

2. Justering av utkast till betänkande 2005/06:UU12 Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (JM)

3. Justering av utkast till betänkande 2005/06:UU13 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under år 2005 (RT)

4. Justering av utkast till betänkande 2005/06:UU14 Europarådet (MH)

5. Justeringav utkast till betänkande 2005/06:UU23 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina (JM)

6. Justering av yttrande 2005/06:UU5y Kulturlivets internationalisering till kulturutskottet

7. Justering av protokoll

8. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

9. Granskning av utkast till betänkande UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (EK)

10. Granskning av utkast till betänkande UU19 Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (JM)

11. Granskning av utkast till betänkande UU20 Asienstrategin (RT)

12. Övrigt

Bilagor


-Utkast till betänkande UU10
-Utkast till betänkande UU12
-Utkast till betänkande UU13
-Utkast till betänkande UU14
-Utkast till betänkande UU23
-Utkast till yttrande UU5y
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 20 april 2006
-Utkast till betänkande UU19
-Utkast till betänkande UU20