Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande UU19 Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (JM)

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

4. Granskning av utkast till betänkande UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (EK)

5. Granskning av utkast till betänkande UU20 En svensk Asienpolitik (RT)

6. Granskning av utkast till betänkande UU16 Norden (RT)

7. Övrigt

Bilagor


-Utkast till betänkande UU19
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 25 april 2006
-Utkast till betänkande UU17
-Utkast till betänkande UU20
-Utkast till betänkande UU16