Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 10:15

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35
Datum och tid: 10:15
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om skuldavskrivningar
-biståndsminister Carin Jämtin, UD
-departementsrådet Björn Fritjofsson, Fi
-ämnesrådet Eva Haghanipour, Fi
-departementssekreterare Anna Melin, Fi

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

4. Övrigt

Bilagor


-Underlag inför föredragning
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 11 maj 2006