Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-02-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om aktuella EU-frågor
-statssekreterare Nicola Clase, UD
-departementsrådet Torbjörn Haak, UD

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior m.m.

kl. 11.45-12.45

3. Besök av ordföranden i det polska utrikesutskottet Pawel Zalewski

4. Övrigt

Bilagor


-Faktapromemoria 2006/07:FPM38 (dp 2d)
-Underlag inför besök (dp 3)