Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-03-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Utbildning om biståndspolitikens ramverk
-Departementsrådet Johanna Brismar Skoog
-Departementsrådet Torgny Holmgren
-Departementsrådet Håkan Åkesson

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 22 mars 2007