Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om ISP och strategisk exportkontroll
-generaldirektör Andreas Ekman, ISP

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 (MB)

5. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 12 april 2007
-Utkast till bet. UU10