Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Granskning/ev. justering av utkast till betänkande UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 (MB)

4. Granskning av utkast till betänkande UU12 Strategisk exportkontroll 2006 (EK)

kl. 11.45

5. Besök av Mr. Caleb McCarry, US state Departement

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 19 april 2007
- Utkast till bet. UU10
- Utkast till bet. UU12
- Underlag inför besök