Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottet sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning av utrikesminister Carl Bildt

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor (EK)

5. Beredning av ev. yttrande till finansutskottet över 2007 års ekonomiska vårproposition (GG)

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 26 april 2007
- Utkast till bet. UU8
- Underlag inför dp 5