Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande UU3 Norden (MB)

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Övrigt

Bilagor


- Utkast till bet. UU3