Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2007/08:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utlåtande till konstitutionsutskottet inom ramen för granskningsärende 2007/08:28 Utrikesminister Carl Bildts agerande i samband med europeiska Kosovostrategi (TH)

2. Justering av protokoll

3. Kompletteringsval av deputerad till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Granskning av utkast till betänkande UU4 Afrika (EK)

6. Granskning av utkast till betänkande UU6 Europarådet (SS)

7. Granskning av utkast till betänkande UU7 Strategisk exportkontroll (AH)

8. Granskning av utkast till utlåtande UU11 Utlåtande om kommissionens årliga politiska strategi för år 2009 och överläggning om yttrandena från KU och EU-nämnden (MB)

9. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 17 april 2008
- Utkast till UU4
- Utkast till UU6
- Utkast till UU7
- Utkast till UU11
- KU yttrande över skrivelse 2007/08:85
- EUN yttrande över skrivelse 2007/08:85