Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2007/08:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Granskning av utkast till betänkande 2008/09:UU3 Norden (AH)

4. Granskning av utkast till betänkande UU4 Afrika (EK)

5. Granskning av utkast till betänkande UU5 PGU (SS)

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 8 maj 2008
- Utkast till 2008/09:UU3
- Utkast till UU4
- Utkast till UU5