Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om Lissabonfördraget
-statsrådet Cecilia Malmström
- politisk sakkunnig Oscar Wåglund Söderström
- departementssekreterare Johannes Jarlebring
- ämnesrådet Nina Stubbe

2. Återrapportering från Accra-mötet och kommentarer till budgetpropositionen
- statsrådet Gunilla Carlsson
- departementsrådet Håkan Åkesson

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Granskning/ev. Justering av utkast till yttrande UU1y Utrikesförvaltningen (JM)

6. Granskning/ev. Justering av utkast till yttrande UU2y Försvarsindustrin till försvarsutskottet (JM)

7. Granskning/ev. Justering av utkast till utlåtande UU7 Grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (MB)

8. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 16 oktober 2008
- Utkast till yttrande UU1y
- Utkast till yttrande UU2y
- Utkast till utlåtande UU7