Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om SIPRI
- Rolf Ekéus, styrelsens ordförande
- Dr. Bates Gill, direktör
- Daniel Nord, bitr. direktör
- Anna Helliday, chief financial officer

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande UU8 Lissabonfördraget

5. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 23 oktober 2008
- Utkast till bet. UU8
- Rapport från IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington D.C. den 11-13 oktober 2008