Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2008-11-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Granskning/ev. justering av utkast till betänkande UU8 Lissabonfördraget (MB)

3. Granskning av utkast till betänkande UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (EK)

4. Granskning av utkast till betänkande UU9 Swedfund (EK)

5. Meddelanden och administrativa frågor

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdena den 14 och 30 oktober 2008
- Utkast till bet. UU8
- Utkast till bet. UU2
- Utkast till bet. UU9