Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sessionssal RÖ 5-37 OBS! Lokal

Föredragningslista

1. Föredragning om internationella handelsfrågor
- Handelsminister Ewa Björling

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

5. Granskning av utkast till betänkande UU6 Frihet från förtryck–Sveriges demokratibistånd (EK)

6. Övrigt

Bilagor


- Underlag inför föredragning (dp1)
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 22 januari 2009
- Utkast till betänkande UU6