Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sessionssal RÖ 5-37 OBS! Lokal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Granskning av utkast till betänkande UU6 Frihet från förtryck–Sveriges demokratibistånd (EK)

4. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 10 februari 2009
- PM Förslag till föredragningar under våren 2009
- Utkast till betänkande UU6