Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Granskning av utkast till betänkande UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (MB)

4. Granskning av utkast till betänkande UU14 Strategisk exportkontroll 2008 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (JM)

5. Granskning av utkast till betänkande UU16 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (EK)

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 2 april 2009
- FaktaPM 2008/09:FPM101 Meddelande om EU-strategi för stöd till katastrofriskreducering i utvecklingsländerna
- Utkast till bet. UU10
- Utkast till bet. UU14
- Utkast till utl. UU16