Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

Kl. 11.00-12.00

1. Föredragning om utvecklingssamarbetet och klimatfrågorna
- Statsrådet Gunilla Carlsson, UD
- Politisk sakkunnig Nina Frödin, UD

Kl. 12.00

2. Föredragning om European Development Days
- Ambassadör Krister Kumlin, UD
- Departementssekreterare Tove Skagerwall, UD

ca Kl. 12.15

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Granskning av utkast till betänkande UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (MB)

6. Granskning av utkast till utlåtande UU17 Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010 (SS)

7. Granskning av utkast till betänkande UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor (JM)

8. Övrigt

Bilagor


- Underlag inför föredragning (dp. 2)
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 16 april 2009
- Utkast till bet. UU10
- Yttranden från KU, FiU, SkU, SoU, EU-nämnden (dp. 5)
- Utkast till utl. UU17
- Utkast till bet. UU11