Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om UD:s ekonomi
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

2. Föredragning om konsulära frågor
-
Departementsrådet Fredrik Jörgensen, UD

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Granskning av utkast till yttrande 2008/09:UU4y Ett användbart försvar till försvarsutskottet (JM)

6. Granskning av utkast till betänkande 2008/09:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor (JM)

7. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 23 april 2009
- Utkast till yttr. UU4y
- Utkast till bet. UU11