Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2009/10:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32
Datum och tid: 10:00
Plats: Skandiasalen N3-04

Föredragningslista

1. Föredragning om Afghanistan (enligt tidigare utskickad besöksanmälan)
(Tillsammans med Försvarsutskottet)
- Staffan de Mistura, FN:s representant i Afghanistan

Kl. 11.30

2. Föredragning om Gaza
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

3. Ev. subsidiaritetsprövning av KOM(2010) 302

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Övrigt

Bilagor


- PM om Afghanistan finns på kansliet och för ordinarie ledamöter i Bankhallen (dp. 1)
- EU:s uttalande om Ship to Gaza
- FN:s säkerhetsråds uttalande om Ship to Gaza
- Länk till OCHA:s senaste rapportering om den humanitära situationen (26 maj-1 juni) (endast elektroniskt)
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_06_04_english.pdf
- PM (dp. 3)
- KOM(2010) 302 (dp. 3)
- SEC(2010) 706 (bifogas endast elektroniskt) (dp. 3)