Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2010-09-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2009/10:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35
Datum och tid: 11:00
Plats: Finansutskottets sessionssal RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Information inför IMF:s och Världsbankens höstmöten 2010 (tillsammans med finansutskottet)
- Statssekreterare Susanne Ackum
- Statssekreterare Joakim Stymne
- Riksbankschef Stefan Ingves

Bilagor