Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om Sveriges internationella utvecklingssamarbete (utgiftsområde 7)
- Biståndsminister Gunilla Carlsson

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 november 2010 kl. 09.30.

Bilagor


Punkt 1:
- PM Föredragning om Sveriges internationella utvecklingssamarbete (utgiftsområde 7)
- PM från Regeringskansliet
Punkt 2: Protokoll 2010/11:6