Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Sidas stöd till kapacitetsutveckling (UU5)
Information och fortsatt beredning
Redogörelse 2009/10:RRS12
Föredragande: AH

Riksrevisor Claes Norgren, granskningsenhetschef Gina Funnemark och revisionsdirektör Charlotta Edholm från Riksrevisionen

Överdirektör Bo Netz, ämnessakkunnig Anders Frankenberg och ämnessakkunnig Helena Reuterswärd från Sida

Departementsråd Helen Eduards och kansliråd Mia Rimby från UD/USTYR

2. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Skr 2009/10:214
Föredragande: EK

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 december kl. 9.30.

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2010/11:UU5
Punkt 3: Protokoll 2010/11:8