Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2010-12-21 kl. 08:30

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Utrikesförvaltningen m.m.
Information
Utrikesminister Carl Bildt, Utrikesdepartementet

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Övriga frågor

Bilagor