Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2004-09-16 kl. 09:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2004/05:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1
Datum och tid: 09:00
Plats: Hasseluddens konferenscentrum

Föredragningslista

1. Meddelanden och administrativa frågor

2. Planeringsfrågor

Lunchpaus ca. kl. 12.00-13.00

3. Behandling/ev. justering av underlag till ev. yttrande
till MJU (PAS)

4. Fortsättning planeringsfrågor

5. Övrigt

Bilagor


- Underlag till dagordningspunkterna 2 och 4
- Underlag till ev. yttrande till MJU