Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2005-03-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2004/05:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser (GAERC)

-departementsrådet Peter Teijler
-kanslirådet Mikaela Kumlin Granit.

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor

4. Uppföljning av det multilaterala biståndet

5. Övrigt

Bilagor


-Underlag inför föredragning (dp 1)
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 3 mars 2005 (dp 2)
-PM 2005-03-08 Utrikesutskottets uppföljning av det multilaterala biståndet-förslag till huvudstudie (dp 4)
-Rapport från FN:s millennieprojekt