Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2005-03-17 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2004/05:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om olja, politik och säkerhet
-professor Kjell Aleklett, institutionen för strålningsvetenskap, Uppsala universitet

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor

4. Övrigt

Bilagor


-Underlag inför föredragning