Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:37

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2004/05:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:37
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför Sveriges värdskap för EAPC Security Forum den 24-25 maj.
-utrikesrådet Olof Skoog
-kanslirådet Elinor Hammarskjöld
-ambassadör Krister Kumlin, EAPC-sekretariatet

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor

4. Granskning av utkast till yttrande UU4y till finansutskottet över skrivelse 2004/05:101 Årsredovisning för staten 2004 (TH)

5. Redovisning av granskning av regleringsbreven inom utgiftsområde 5 och 7 (JM)

6. Övrigt

Bilagor


-Program för EAPC-mötet i Åre
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 10 maj 2005
-Utkast till yttrande UU4y
-Faktapromemoria 2004/05:FPM62