Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2005-06-09 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:43

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2004/05:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:43
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor

3. Behandling av prop. 2004/05:154 om enklare förfarande vid
inspektioner enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen
(TH)

4. Granskning av utkast till betänkande om Sveriges politik
för global utveckling, PGU
(PAS)

5. Granskning av utkast till betänkande om Norden (RT)

kl. 10.45

6. Föredragning inför GAERC-möte i
Luxemburg den 13 juni 2005 m.m.
- utrikesrådet Olof Skoog, jämte medarbetare UD

7. Övrigt
Bilagor- Utkast till protokoll från sammanträdet den 26 maj 2005
- Utkast till betänkande om PGU
- Utkast till betänkande om Norden
- Informationsmaterial m.m. rörande landminor
från IPU-delegationen
- Underlag inför GAERC-föredragningen