Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-17 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11
Datum och tid: 09:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Granskning av utkast till betänkande UU2 Internationellt bistånd (EK RT)

kl. 10.00

2. Föredragning om faktapromemoria 2004/05:73
-utrikesrådet Olof Skoog

3. Föredragning inför toppmöte EU-Ukraina
-utrikesrådet Olof Skoog
-kanslirådet Fredrik Löjdquist

4. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser (GAERC)

-utrikesrådet Olof Skoog
-utrikesrådet Ruth Jacoby
-utrikesrådet Anders Ahnlid
-departementsrådet Kajsa B Olofsgård
-ministern Wilhelm von Warnstedt
-kanslirådet Per-Arne Hjelmborn
-departementssekreterare Andreas von Beckerath

5. Justering av protokoll

6. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

7. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

8. Övrigt

Bilagor


-Utkast till betänkande UU2
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 15 november 2005
-Underlag inför dp 4
-Promemoria om sammansatt utrikes- och försvarsutskott (dp 7)