Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2005-09-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om frågor rörande förändrade regler om beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m.
-kabinettssekreterare Hans Dahlgren
-expeditionschef Per Thöresson
-lönechef Inger Höjer

2. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser (GAERC)

-utrikesrådet Olof Skoog m.fl.

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

Bilagor


-Underlag inför GAERC-föredragningen (dp 2)
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 22 september 2005 (dp 3)
- Faktapromemoriorna 2004/05:FPM 70, 73 och 79 (dp 4e)
-DAC Peer Review Sweden (97 sidor; inför besök den 12 oktober)
-Regler beträffande tystnadsplikt m.m.