Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser (GAERC)

-utrikesrådet Olof Skoog
-departementssekreterare Andreas von Beckerath

2. Föredragning om Nordliga dimensionen
-ambassadör Christer Persson

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

5. Granskning av preliminärt utkast till betänkande UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde (RT)

6. Granskning av utkast betänkande UU9 Internationell terrorism (MB)

7. Granskning av utkast till betänkande UU15 Mänskliga rättigheter (EK)

8. Övrigt

Bilagor


-Underlag inför föredragning (dp 1)
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 21 februari 2006
-Utkast till betänkande UU8
-Utkast till betänkande UU9
-Utkast till betänkande UU15
-Milenkevitjs tal i Vilnius 3 februari