Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

2. Granskning av utkast till betänkande UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde (RT)

3. Granskning av utkast betänkande UU9 Internationell terrorism (MB)

4. Granskning av utkast till betänkande UU21 PSA-avtal med Tadzjikistan (JM)

5. Granskning av utkast till betänkande UU15 Mänskliga rättigheter (EK)

6. Övrigt

Bilagor


-Utkast till betänkande UU8
-Utkast till betänkande UU9
-Utkast till betänkande UU21
-Utkast till betänkande UU15